Jana Čepičková

Standard form: Čepičková

Author LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:auth:533

Country: the Czech Republic
Organization: Institute of Geology and Palaeontology, Charles University, Prague

*1995

New names

Nilssonia mirovanae Čepičková et J.Kvaček 2020

Citations in Fossil Plant Names