Araucaria bohemica Velen.

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000296

Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:296

Author: J. Velenovský

Rank: species

Genus:

Reference: Velenovský, J. (1889): Květena české cenomanu. – Rozpravy třídy mathematicko-přírodovědecké Královské české společnosti nauk [z roku ...] řada 7, 3(3): 1–75.

Page of description: 8

Illustrations or figures: pl. 1, figs 20-24

Name is type for

Alvinia J.Kvaček 2000

Other combinations

Alvinia bohemica (Velen.) J.Kvaček 2000

Types

Lectotype F 176, National Museum, Prague, the Czech Republic
designated in Kvaček, J. (2000): Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe). – Rev. Palaeobot. Palynol. 112: 51–78. on page 61
Plant Fossil Names Registry Number: PFN000366
Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:366
Figures: Pl. 4, fig. 3

Note: Previously figured in Velenovský (1889: Květena české cenomanu. – Rozpravy třídy mathematicko-přírodovědecké Královské české společnosti nauk [z roku ...], řada 7, 3(3): pl. 1, fig. 21).

Original diagnosis/description

V lupcích Lipeneckých znám mně byl již po delší dobu otisk, jenž jest znázorněn ve věrné podobě obrazem čís. 21. Jsou to klínovité otisky dolů ostře přišpičatěné. První co na nich jest nápadným, jest jejich veliká tlouštka. Jsouť i v smačklém stavu na lupku tlustou vrstvou uhelnou (bývalou podstatou rostlinnou) vyplněny, jakž vidíme na obr. 23. V některých otiscích lze v dolejší klínovité části zcela dobře rozeznati vnitřní dutinu, z níž se mně podařilo i ellipsoidické zuhelnatělé tělísko vytáhnouti. Na povrchu jsou otisky tyto pokryty vráskovitými žilkami, jež se sbíhají ku hořejšímu kraji. Na mnohých jest dobře viděti, že dolejší klínovitá čásť jest uprostřed na podél vypouklá. Jen na dvou otiscích nalezl jsem v předu krátkou špičku, jak také na obraze naznačeno.
Asi po 5 let nemohl jsem ani přibližně tušiti, čemu by tyto klínovité otisky mohly náležeti. Jasný výklad k nim podává nám ale šiška obr. 20., kterou jsem lonského roku vyštípal u Lipence, z níž ale bohužel kus dolejší části při štípání odletěl a v třískách lupků se ztratil. Vykreslil jsem celou šišku tuto ve věrné podobě i se ztracenou částí dolejší, jež čarou jest oddělena. Také na levé straně byla šiška zachovalá, ale hned při vylamování z lupků (jež jsou velice drobivé) se polovice tato rozdrobila. Ale i vzdor těmto ztrátám dostačí nám šiška tato, abychom si celý její obraz sestavili. Z polohy hořejších šupin jest patrno, že jest šiška nahoře zakončena a dolejší šupiny rovněž svědčí o dolejší její zaokrouhlené basi. Šiška jest složena vesměs ze šupin, jež jsou tože, co nám otisk obr. 21. podává. Šupiny jsou krásně zachovalé; tam kde klínovitým zpodem se okončují, leží asi na podél vyloužená střední osa. Na dvou šupinách jest u předu viděti, že končí dvěma krátkýma špičkama.

Emended diagnosis

Kvaček 2000: Rev. Palaeobot. Palynol., 112: 62:
Ovoid ovuliferous cone attached on robust peduncle; cone consisting of helically arranged, broadly rhomboid, obtuse cone scales. Bract broadly elliptical amphistomatic with blunt apex. Cone scales showing three sterile appendages attached distally: one obtuse emerging adaxially, and two rhomboid emerging abaxially. Covering flap rhomboidal to elliptical. Adaxial appendage forming distally obtuse apex of the cone scale. Two abaxial appendages, together with abaxial side of adaxial appendage, forming funnel-like structure. Cuticle of distal parts of ovuliferous cone scale bearing papillae, trichomes and stomata, proximal parts showing groups of elongate sister cells. Inner part of funnel-like structure bearing long trichomes.
Adaxial cuticle of ovuliferous cone scale bearing groups of elongate sister cells proximally and distally showing quadrangular cells, papillae, trichomes and scattered stomata. Abaxial cuticle of ovuliferous cone scale showing proximally groups of elongate sister cells; distally quadrangular ordinary cells with numerous long trichomes and frequent stomata. Anticlinal walls of all proximal ordinary cells of ovuliferous cone scale irregularly thickened. Adaxial cuticle of covering flap showing proximally elongate cells in groups of sister cells; distally showing quadrangular to elongate ordinary cells and few stomata in the very marginal part. Abaxial cuticle of covering flap showing groups of elongate sister cells; distally showing quadrangular to elongate, irregularly oriented ordinary cells.
One or two ovules per ovuliferous cone scale, large, ovoid in shape, with a short, curved micropylar tube. Inner and outer cuticles of integument thin, showing elongate cells; cuticle of megaspore membrane thick, showing isodiametric cells in rows.

Stratigraphy

Cretaceous, Upper Cretaceous, Cenomanian
Peruc-Korycany Formation (age according to Kvaček 2000: Rev. Palaeobot. Palynol., 112: 61)

Locality

Czech Republic
Lipenec, Louny

Plant fossil remain

macro- and meso-fossils-embryophytes except wood

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.