O rostlinstvu vrstev březenských

Original title: Die Flora der Priesener Schichten

Reference LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:ref:170

Author: E. Bayer

Full citation: Bayer, E. (1894): O rostlinstvu vrstev březenských. – Věstník Královské české společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědecká 1893(art. no. 39): 1–50.

Published: 1894

Journal: Věstník Královské české společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědecká

Volume: 1893

Issue: art. no. 39

Pages: 1–50

Journal publisher: Královskeá česká společnost nauk, Praha

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.