Nomenclatural act

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000230
Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:230
Psilophyton goldschmidtii sp. nov.
Halle, T. G. (1916): Lower Devonian plants from Röragen in Norway. – Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 57(1): 1–46 + 4 pls.