Věstník Ústředního ústavu geologického

Abbreviation: Věst. Ústř. Úst. geol.

Publisher: Academia, Praha

ISSN: 0042-4730

Citations in Fossil Plant Names

Note

Published from 1951–1991

Preceded by: Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky (ISSN 0862-9722)
Succeeded by: Věstník Českého geologického ústavu (ISSN 1210-3527)