Dicotylophyllum caloneurum (E.Bayer) Halamski et J.Kvaček in Halamski, Kvaček & Svobodová

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000354

Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:354

Authors: A. T. Halamski & J. Kvaček

Rank: species

Basionym: Myrsine caloneura E.Bayer

Reference: Halamski, A. T., Kvaček, J. & Svobodová, M. (2018): Fossil mega- and microflora from the Březno Beds s.s. (Bohemian Cretaceous Basin, Coniacian). – Review of Palaeobotany and Palynology 253: 123–138.

Page of description: 133

Illustrations or figures: pl. IV, figs 6, 15

Types

Holotype F 4683, National Museum, Prague, the Czech Republic
Figures: fig. 16

Note: Inv. no. according to Halamski et al. (2018: Rev. Palaeobot. Palynol., 253: 133)

Holotype refigured by Halamski et al. (2018: Rev. Palaeobot. Palynol., 253: pl. IV, figs 6, 15)

Original diagnosis/description

[p. 23] Malý lístek asi 1½ cm veliký a 6 mm šir., zubatý. List má špičku uraženu, na levé jeho straně vidíme zřetelně 5 zoubků malých, ale dosti ostrých. Řapík je 2 mm dl., tenký a prodlužuje se do čepele ve stejně silný nerv hlavní, pozvolna se sužující. Sekundární nervy jsou tenké, ale velmi ostře vyznačeny (patrně byly vyniklé a tvrdé) vybíhají v dosti ostrém úhlu poněkud obloukovitě k zubům; tertiarní nervy proplétají je příčmo, tvoříce s nimi velmi krásná, šestiboká neb kosočtverečná políčka, podobně jako nervatura dříštálu anebo nervatura vrb. List musil býti tenký, ale tvrdý. Nemáme, než tento jediný lístek, jenž přes to, že jest velmi ostře otištěn, skytá určujícímu velmi mnoho záhady, zvláště špička listu, která bohužel chybí, mnohé mohla by napověděti. Při porovnávání zbytku toho s herbářovým materiálem zvlášť se mi zamlouvala Myrsine bifaria Wall. ze západní Himalaye, jež v mnohém svými podobně utvářenými lístky s podobně vyvinutými zoubky, tenkými, ostrými nervy, řapíkem etc. silně upomíná na zkamenělý lístek březenský, tím více poněvadž několik podobných typů již také jakožto Myrsine bylo popsáno a vyobrazeno. Žijící Berberis buxifolia by se také mohla srovnávati s tímto lístkem co do nervatury a zubatosti.

[p. 43] Ein kleines, nur theilweise erhaltenes Blatt, 1½ cm lg., 6 mm breit, gezahnelt. Die Spitze ist abgebrochen. An der linken Seite sieht man am Rande 5 kleine, ziemlich scharfe Zahne. Der Blattstiel ist 2 mm lg., schmal und geht in den ziemlich gleich dicken, oben sich verschmälernden Mittelnerven über. Die Secundarnerven sind fein, aber scharf hervortretend, entspringen unter einem ziemlich scharfen Winkel und behalten einen schön bogenförmigen Lauf bis zu den Zähnen hin, wo sich ihre Enden schlingenförmig auf den nächst oberen Nerven ansetzen. Die Tertiaernerven sind quergestellt und bilden mit den Secundarnerven ein schönes, aus polygonalen oder rhombischen Felderchen bestehendes Maschenwerk. Das Blatt war nicht dick, aber sicher fest, derb, da die Einzelnheiten schon zu Tage treten. Trotzdem ist es aber schwierig zu entscheiden, in welche Kategorie der Blätter es zu rangieren wäre. Ich halte es nach langer, sorgfältiger Prüfung für sehr wahrscheinlich, dass dieses Fossil nur den Myrsineen angehören kann, da ihm nicht nur die M. bifaria Wall. aus Indien und die jüngeren oder kleinen Blätter anderer Arten sehr ähnlich sind, sondern auch eine ganze Reihe fossiler Myrsineen ziemlich nahe stehen.

Emended diagnosis

Halamski et al. 2018: Rev. Palaeobot. Palynol., 253: 133:
Leaves nanophyll, elliptic; margin serrate; venation pattern pinnate; tertiaries irregular reticulate.

Stratigraphy

Cretaceous, Upper Cretaceous, Coniacian
Měkký šedý slín/Weicher, grauer Thonmergel (Bayer 1893)

Březno Formation, “gastropod bed” (Halamski et al. 2018: Rev. Palaeobot. Palynol., 253: 133)

Locality

Czech Republic
Březno

Plant fossil remain

macro- and meso-fossils-embryophytes except wood

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.