O rostlinstvu vrstev březenských

Original title: Die Flora der Priesener Schichten

Reference LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:ref:174

Author: E. Bayer

Full citation: Bayer, E. (1893): O rostlinstvu vrstev březenských. Královskeá česká společnost nauk, Praha: pp. 1–50.

Published: 1893

Publisher: Královskeá česká společnost nauk, Praha

Pages: pp. 1–50

New names or combinations

Notes

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.