Early Cretaceous angiosperm leaves from the Dakota Formation, Hoisington III locality, Kansas, USA

Reference LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:ref:637

Authors: H. Wang & D. L. Dilcher

Full citation: Wang, H. & Dilcher, D. L. (2018): Early Cretaceous angiosperm leaves from the Dakota Formation, Hoisington III locality, Kansas, USA. – Palaeontologia Electronica 21(3): 34A (49 pp.).

Published: 2018

Journal: Palaeontologia Electronica

Volume: 21

Issue: 3

Pages: 34A (49 pp.)

Journal publisher: Coquina Press

DOI: 10.26879/841

Designated types

Lectotype for Myrica aspera Lesq.
designated in Wang, H. & Dilcher, D. L. (2018): Early Cretaceous angiosperm leaves from the Dakota Formation, Hoisington III locality, Kansas, USA. – Palaeontologia Electronica 21(3): 34A (49 pp.).

Comments

PFNR Administrator on 2020-12-30 15:02:46

U této práce vůbec netuším, kde Saša vzala informace o inv. č. a uložení typů taxonů popsaných Lesquereux (1892) a zde nově kombinovaných (či u nichž je stanovovaný neotyp).

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.