Nomenclatural act

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000024
Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:24
Abacodendron lutuginii sp. nov.
Radchenko, G. P. (1955): Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti. Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow: 42–153 + pls 8–14.