Abacodendron lutuginii Radcz.

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000024

Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:24

Authors: G. P. Radchenko

Rank: species

Reference: Radchenko, G. P. (1955): Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti. Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow: 42–153 + pls 8–14.

Name is type taxon for