Abacodendron Radcz.

Plant Fossil Names Registry Number: PFN000021

Act LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:act:21

Authors: G. P. Radchenko

Rank: genus

Reference: Radchenko, G. P. (1955): Rukovodyashchie formy verkhnepaleozoyskoy flory Sayano-Altayskoy oblasti. Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr, Moscow: 42–153 + pls 8–14.

Page of description: 99

Type taxon

Plant fossil remain

macro- and meso-fossils-embryophytes except wood