Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech

Citations in Fossil Plant Names