Fytopaleontologické příspěvky ku poznání českých křídových vrstev peruckých

Reference LSID: urn:lsid:plantfossilnames.org:ref:31

Author: E. Bayer

Full citation: Bayer, E. (1914): Fytopaleontologické příspěvky ku poznání českých křídových vrstev peruckých. – Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech 15(5): 1–66.

Published: 1914

Journal: Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech

Volume: 15

Issue: 5

Pages: 1–66

New names or combinations

Comments

Use comments to notify PFNR administrators of mistakes or incomplete information relevant to this record.