Authors


Artur A. Sá (A.A.Sá) fl. 2016

Romain Sabroux fl. 2021

Markus Sachse (Sachse)

Eva-Maria Sadowski (Sadowski) fl. 2012

Ana Julia Sagasti (Sagasti) fl. 2018

S. C. D. Sah (S.C.D.Sah) fl. 1964

Birbal Sahni (Sahni) *1891 - †1949

Leonid Ya Sajdakovskij (Sajdak.)

Jakub Sakala (Sakala) *1974

Marguerite Salard-Cheboldaeff (Sal.-Cheb.) fl. 1980

Joseane Salau Ferraz (Salau Ferraz)

Marco Sami (Sami) fl. 2022

S. R. Samoilovich (Samoilovich)

Sofia Rudol'fovna Samoilovitch (Samojlovitch) *1909 - †1991

Valentina A. Samylina (Samylina) *1930 - †2002

Francisco Sánchez-Beristain (Sánchez-Beristain)

Kumar Sanchita (Sanchita)

José Sandoval

Francesca Sangiorgi (F.Sangiorgi) fl. 2018

Alessandra SANTOS (A.SANTOS)

Total records: 193