Journals


Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria

Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag Königliche böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, Prag

Spanish Journal of Palaeontology Sociedad Española de Paleontología

The American Midland Naturalist University of Notre Dame

The Journal of the Geological Society of Japan The Geological Society of Japan

The Palaeobotanist Birbal Sahni Institute of Palaeosciences

The transactions of the Yorkshire Naturalists' Union Yorkshire Naturalists' Union, Leeds

Turkish Journal of Earth Science TÜBİTAK

U.S. Geological Survey Professional Paper

Věstník Královské české společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědecká Královskeá česká společnost nauk, Praha

Věstník Ústředního ústavu geologického Nakladatelství Československé akademie věd, Praha