Journals


Revue de Paléobiologie Museum of Natural History of the City of Geneva

Rozpravy třídy mathematicko-přírodovědecké Královské české společnosti nauk [z roku ...] Královská česká společnost nauk, Praha

Sborník Ústředního ústavu gelogického, Oddíl paleontologický Nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg In Commission bei W. Koch, Königsberg

Scientific Reports Nature Publishing Group

Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Chemie, Geologie und Biologie Akademie-Verlag, Berlin

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria

Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag Königliche böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, Prag

Spanish Journal of Palaeontology Sociedad Española de Paleontología

Sternbergiana Národní muzeum, Praha

Svensk Botanisk Tidskrift Svenska botaniska föreninge, Stockholm

The American Midland Naturalist University of Notre Dame

The Journal of the Geological Society of Japan The Geological Society of Japan

The Palaeobotanist Birbal Sahni Institute of Palaeosciences

The transactions of the Yorkshire Naturalists' Union Yorkshire Naturalists' Union, Leeds

Turkish Journal of Earth Science TÜBİTAK

University of California Publications in Geological Sciences University of California Press, Berkley, Los Angeles, London

Věstník Královské české společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědecká Královskeá česká společnost nauk, Praha

Věstník Ústředního ústavu geologického Academia, Praha

Zitteliana, Ser. A Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München