Journals


University of California Publications in Geological Sciences University of California Press, Berkley, Los Angeles, London

Věstník Královské české společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědecká Královskeá česká společnost nauk, Praha

Věstník Ústředního ústavu geologického Academia, Praha

Wulfenia. Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt Landesmuseum für Kärnten, Klagenfurt, Austria

Zitteliana, Ser. A Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München