Jurassic

Official stratigraphy: Jurassic

Related names

Dadoxylon agathioides Kräusel et K.P.Jain 1964

Dadoxylon santalense S.C.D.Sah et K.P.Jain 1964

Dadoxylon amraparense S.C.D.Sah et K.P.Jain 1964

Dadoxylon mandroense S.C.D.Sah et K.P.Jain 1964

Dadoxylon bindrabunense S.C.D.Sah et K.P.Jain 1964

Circoporoxylon amarjolense Kräusel et K.P.Jain 1964

Williamsonia durikaiensis McLoughlin, C.Pott et Sobbe 2018

Cycadolepis ferrugineus McLoughlin, C.Pott et Sobbe 2018